KOROONA JA HARIDUSVALDKOND

Loomise kuupäev 10.09.2022

HM info

KOROONA JA HARIDUSVALDKOND
2022/2023. õppeaastal on eesmärk hoida haridus- ja noorsootööasutused turvaliselt avatuna kõigil haridustasemetel ja -liikides. Üleriigilist distantsõpet soovime vältida ka sel õppeaastal. Eelmine õppeaasta näitas, et väga hästi töötas põhimõte, kus lühiajalised distantsõppele mineku otsused tehti konkreetsetest juhtumitest lähtuvalt.

Haridusasutuste avatuna hoidmiseks soovitame kasutada juba eelmisel õppeaastal edukalt tarvitusele võetud viiruse levikut ennetavaid meetmeid. Mistahes haigustunnuste esinemisel tuleb kõigil koju jääda. Positiivse kiirtesti saanul jääda koju kuni tervenemiseni, kuid mitte vähem kui 5 päevaks. Lähikontaktsel tuleb hoolega jälgida oma tervist. Olulisel kohal on hügieenireeglite järgimine, hea ventilatsioon ja võimalusel hajutamine. Soovitame vaktsineerida või teha vajadusel tõhustusdoos.

Endiselt soovitame usaldusmeetmena jätkata kooliperede kiirtestimist. Testimissageduse soovituse anname vahetult enne õppeaastat, mida olukorrast lähtuvalt ja kooskõlastatult Terviseametiga täpsustame. Soovitame testid õpilastele koju anda ja paluda kodus testida, et vältida nakatununa kooli minekut. Paljudel haridusasutustel on eelmisest õppeaastast teste veel alles. Palume esmalt ära kasutada olemasolevad testid. Uus kogus kiirteste jõuab üldharidus- ja kutsekoolidesse ning KOVidesse (lasteaedade ja huvihariduse töötajate jaoks) 30. augustist. Korraga tarnitakse kahe kuu varu, esimese kuu jagu jõuab koolidesse alates 30. augustist ja teine osa teste 26. septembrist. Kiirteste tarnitakse arvestusega, et vajadusel on võimalik testida kuni kaks korda nädalas. Testid tarnib Medesto OÜ.
Täpsemad soovitused koroonaga seonduvatel teemadel leiate ministeeriumi kodulehelt.link opens on new pagekodulehelt."> 

 

Viimati muudetud 01.05.2023.