Meie koolist

Järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-  ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-  ja Teadusministeerium,  Munga 18, Tartu 50088,  telefon 735 0222, e-post: hm [at] hm.ee.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Pärnu-, Saare- ja Viljandimaal:
Pärje Ülavere, parje.ylavere [at] hm.ee
tel. 7350167; 53464448