Meie koolist

Järelvalve

Kooli üle teostab järelevalvet Haridus- ja Teadusministeeriumi ekspert Pärnu-, Saare- ja Viljandimaal:

Pärje Ülavere, parje.ylavere [at] hm.ee
tel. 7350167; 53464448