Oluline

TÄHELEPANU! 12. märts mpkadmin

Info


 

NB! Muhu Põhikooli 45. juubel toimub seoses keerulise olukorraga aastal 2022

 

HM info alates 31.maist 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib 31. maist korraldada siseruumides grupiviisiliselt huvitegevust ja -haridust, noorsootööd, täienduskoolitust ja -õpet. Endiselt tuleb silmas pidada hajutamist ja kõiki teisi ohutusmeetmeid.

 Haridus- ja noorteasutustes ning avalikes siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased ja juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Valitsus arutab hiljemalt kahe nädala pärast maskikandmise kohustuse piirangu asendamist range soovitusega kanda rahvarohketes kohtades maski.

 · Korraldus ja seletuskiri

Kirjast leiate ka ülevaate erinevatest toetustest, kiirtestimisest ning järgmisel nädalal algavatest koostöövestlustest üldhariduskoolidega. Huvitegevus ja –haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumi täituvus mitte üle 50% ning kanda maski. Alates 31. maist võib, juhul kui ruumi suurus seda lubab, ühes ruumis koos viibida kuni 200 inimest ja alates 14. juunist kuni 600. Välitingimustes toimuvates tegevustes tohib alates 31. maist osaleda 250 inimest ja alates 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest. Laagrite ja malevate korraldamisel tuleb järgida noorsootööle kehtestatud piiranguid.

 Hariduselu

Kõigil haridusastmetel võib korraldada kontaktõpet. Siseruumides kehtib maskikohustus. Silmas tuleb pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

 Lasteaedades saab jätkata tavapärast tööd. Järgida tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi võimalikult ohutuks töö korraldamiseks

Üritused ja aktused

 Sisetingimustes tuleb tagada ruumis hajutatus ja ruumi täituvus mitte üle 50% ning kanda maski. Alates 31. maist võib ruumis viibida kokku kuni 200 inimest ja 14. juunist kuni 600.

 Välitingimustes võib 31. maist osaleda üritusel kuni 250 ja alates 14. juunist kuni 1000. Soovitame aktusi korraldades endiselt silmas pidada eri gruppide vaheliste kontaktide vähendamise olulisust ja korraldada suuremad üritused õues.

 

 

Edastame HTM info

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab
Välisministeerium.

NB! Seoses covid-19 viiruse kiire levikuga  saavad lapsevanemad kooli siseneda ainult klassijuhataja või ringijuhiga kokkuleppel.
Uus kord hakkab kehtima alates 14.septembrist

(Vastav kiri tuleb ka välisustele).

 

Muhu Põhikooli tegevuskava koroonaviiruse põhjustatud
COVID- 19 haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral
2020/21 õppeaastal

Üldised põhimõtted

Kooli igapäevategevustest lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitse nõuetest.
Kooli sisenetakse peaustest. Iga peaukse ja söökla ukse juures on desinfitseerimisjaamad.
Vahetundides väljuvad õpilased klassidest ja klasse tuulutatakse.
Õpilased viibivad vahetundides õues või koridorides. Vahetundides on koridori aknad avatud.
Õpilased ei kogune garderoobidesse vaid püüavad kooliruumides olla hajutatult.
Tualettruume desinfitseeritakse regulaarselt koolipäeva jooksul
Info vahetus lastevanematega toimub ekooli, kooli kodulehe kaudu.
Ürituste korraldamisel koolis lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitsenõuetest ja
minimaliseeritakse võimaluse piires kontakte.
Pere on kohustatud kooli informeerima välisreisist ja peab järgima reisi sihtkohast lähtuvaid
tervisekaitsenõudeid.
Vajadust distantsõppeks hinnatakse juhtumipõhiselt lähtudes Terviseameti juhenditest,  riigis
kehtestatud nõuetest  ja Muhu vallavalitsuse  otsustest. Kui klassis on
haigusjuhtum, jääb distantsõppele konkreetne klass. Õppetöö toimub kehtivat tunniplaani
arvestades.

Koroonojuhtumi(te) tuvastamine koolis

KUI TÖÖTAJA HAIGESTUB:

Töövälisel ajal (mitte töökohal olles):
Töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe (TVL) osas. Töötaja COVID -19 suhtes testimise vajaduse üle otsustab perearst.
Töötaja teavitab haigestumisest/ haigestumise kahtlusest koheselt tööandjat ja õpetaja on valmis testi tulemuste selgimiseni viima oma tunde läbi veebitundidena.
Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata
töölkäimist, kuid  peavad  jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite
ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
Haigestunud töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et tal ei esine
respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb perearst. Tööandjal ei ole õigust nõuda töötaja tööle naasmiseks COVID-19 testi tulemusi.
Tööajal (töökohal olles):
Haigestunud töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve  –  st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku.
Töökohal desinfitseerida ruumid, mida haigestunud töötaja kasutas.
Haigestunud töötaja peab võtma ühendust oma perearstiga. Perearst hindab COVID-19
võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel (laboratoorse testimise vajaduse üle otsustab perearst).
Töötaja teavitab tööandjat, kas COVID-19 kahtlus leidis kinnitust.
COVID-19 diagnoosi kinnitumisel selgitatakse koolis  välja inimesed, kes olid haigestunud
töötajaga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis*. Lähikontaktsed peavad jääma koju 14
päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad võivad jätkata oma igapäevast
töörutiini, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.
Kui haigestunud töötaja COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, võivad teised töötajad jätkata tööd, kuid kindlasti jälgima 14 päeva jooksul oma tervist.
*Lähikontakt on Terviseameti hinnangul isik, kes:
-elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
-on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15  minutit ja
vähem kui 2 meetri kaugusel;
-on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhinud, aevastatud, kasutanud  salvrätti paljaste kätega);
-on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis, nõupidamisruumis, haigla
ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
-viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh
-isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
-COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

KUI ÕPILANE HAIGESTUB KOOLIS:

Haigussümptomitega õpilane eemaldatakse tunnist, teavitatakse lapsevanemat   ja õpilane antakse üle vanemale. Vanem võtab ühendust perearstiga.  Perearst hindab COVID-19 võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel (laboratoorse testimise vajaduse üle otsustab perearst).  Vajadusel isoleeritakse õpilane vanemat ootama sots.pedagoogi ruumi.
Õpilane  võib  kooli tulla  tingimusel, et ta on  täielikult terve  –  st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. 

Millal pärast haigusnähtude möödumist võib inimene uuesti kooli tagasi  tulla?

Inimene on nakkusohtlik kuni 14 päeva pärast haigusnähtude avaldumist.
Inimene tunnistatakse terveks, kui tal puuduvad:
-palavik vähemalt kaks päeva,
-hingamisteede haiguse nähud (eelkõige köha ja kurguvalu) vähemalt üks päev.
Tervenemise ja ühiskonnaellu tagasipöördumise üle otsustab perearst.

Kuidas vältida koroonaviirusesse nakatumist ning mida teha kahtluse  korral?

Pese käsi sooja voolava vee ja seebiga, vajaduse korral kasuta desinfitseerimisvahendit.  Kuivata käed!
Väldi kontakti. Hoia distantsi inimestega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad haigusnähtudega inimese lähedal, võid ka ise haigestuda.
Ära katsu silmi, nina ja suud. Kui puudutad neid mustade kätega, siis võib viirus kanduda ka sinule edasi.
Jälgi oma tervist ja püsi kodus. Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi.
Helista perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.
Kui sul on kerged hingamisteede haigusnähud, järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning püsi kodus, kuni oled tervenenud.
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti ja puhasta käed. Kui  sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
Kui katad oma suu ja nina, takistab see pisikute ja viiruste levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele.

Kuidas käituda, kui inimene kahtlustab, et on nakatunud?

Kui puutusid kokku mõne koroonaviirusesse nakatunuga, siis jälgi oma tervist 14 päeva jooksul.
Kui Sul tekib palavik 38°C, köha või  hingamisraskused, helista oma perearstile ja teavita teda
sellest.
Kui Sul on haigusnähud (peamiselt köha ja palavik) ja Sa kahtlustad, et oled nakatunud
koroonaviirusesse, siis helista oma perearstile.
Kui Sa ei saa perearsti kätte, siis helista perearsti nõuandetelefonile 1220.
Võid kasutada ka enese hindamiskeskkonda www.koroonatest.ee. Seal saad lihtsatele
küsimustele vastates teada, mida edasi teha.
Haiguskahtluse korral tuleb 14 päeva oma tervist jälgida.
Raskes seisundis haigestunule kutsu kiirabi telefonil 112.

Millal oleks mõistlik kanda maski?

Maski kandmisest on kasu ühiskondlikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused,
ühistransport), kus liigub palju inimesi. See võib vähendada võimalust, et köhides või aevastades jõuab piisknakkus teiste  inimesteni. Nina ja suu katmine on sellises kohas sobiv ettevaatusabinõu.
Samuti võib maskist abi olla tervele inimesele, sest see vähendab mõnevõrra võimalust, et
läheduses köhivalt inimeselt jõuab viirus pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab
nakatumise ja haigestumise.                             

NB! Muhu Põhikooli 45. juubel toimub seoses keerulise olukorraga aastal 2022

 

HM info alates 31.maist 2021

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele võib 31. maist korraldada siseruumides grupiviisiliselt huvitegevust ja -haridust, noorsootööd, täienduskoolitust ja -õpet. Endiselt tuleb silmas pidada hajutamist ja kõiki teisi ohutusmeetmeid.

 Haridus- ja noorteasutustes ning avalikes siseruumides tuleb kanda maski. Maski ei pea kandma alla 12-aastased ja juhul, kui see pole tervislikel põhjustel, tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Valitsus arutab hiljemalt kahe nädala pärast maskikandmise kohustuse piirangu asendamist range soovitusega kanda rahvarohketes kohtades maski.

 · Korraldus ja seletuskiri

Kirjast leiate ka ülevaate erinevatest toetustest, kiirtestimisest ning järgmisel nädalal algavatest koostöövestlustest üldhariduskoolidega. Huvitegevus ja –haridus, noorsootöö, täiendkoolitus ja -õpe Sisetingimustes tuleb tagada hajutatus ja ruumi täituvus mitte üle 50% ning kanda maski. Alates 31. maist võib, juhul kui ruumi suurus seda lubab, ühes ruumis koos viibida kuni 200 inimest ja alates 14. juunist kuni 600. Välitingimustes toimuvates tegevustes tohib alates 31. maist osaleda 250 inimest ja alates 14. juunist maksimaalselt 1000 inimest. Laagrite ja malevate korraldamisel tuleb järgida noorsootööle kehtestatud piiranguid.

 Hariduselu

Kõigil haridusastmetel võib korraldada kontaktõpet. Siseruumides kehtib maskikohustus. Silmas tuleb pidada hajutamise ja kontaktide vähendamise olulisust ning tagada siseruumides nõuetekohane ventilatsioon või tuulutamine. Töö korraldamisel tuleb lähtuda Haridus- ja Teadusministeeriumi juhistest.

 Lasteaedades saab jätkata tavapärast tööd. Järgida tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumi soovitusi võimalikult ohutuks töö korraldamiseks

Üritused ja aktused

 Sisetingimustes tuleb tagada ruumis hajutatus ja ruumi täituvus mitte üle 50% ning kanda maski. Alates 31. maist võib ruumis viibida kokku kuni 200 inimest ja 14. juunist kuni 600.

 Välitingimustes võib 31. maist osaleda üritusel kuni 250 ja alates 14. juunist kuni 1000. Soovitame aktusi korraldades endiselt silmas pidada eri gruppide vaheliste kontaktide vähendamise olulisust ja korraldada suuremad üritused õues.

 

 

Edastame HTM info

Reisilt tulles soovitame koju jääda

Enne koolivaheaja algust oli mõne riigi nakatumiskordaja Eesti omast madalam, ent praeguseks on olukord muutunud. Seega: kui mõne riigi nakatumiskordaja on selle nädala sees suurenenud, tuleks sealt naastes käsitleda riiki riskipiirkonna riigina. Riike, kust naastes ei peaks jääma eneseisolatsiooni või end testima, on väga vähe.

Soovitame mis tahes riigist reisilt tulles jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni või teha piiril koroonatest. Õpilased võivad reisilt tulles kooli naasta pärast 14-päevast eneseisolatsiooni või pärast kaht negatiivset koroonatesti, mille vahe on olnud vähemalt seitse päeva. Testitulemust oodates tuleb püsida eneseisolatsioonis. Eneseisolatsiooni ajal ei tohi osaleda ka näiteks huvitegevuses.

Pärast reisi õppetööst eemal viibimisest peab lapsevanem või õpilane haridusasutust teavitama ja kokku leppima, kuidas toimub eneseisolatsiooni ajal õppetöös osalemine.

Endiselt kehtib soovitus lükata edasi kõik välisreisid ning reisida ainult äärmise vajaduse korral. See kehtib nii töö- kui eraeluliste reiside puhul.

Testimise info leiab Terviseameti kodulehelt.
Värskeimat reisiinfot koondab
Välisministeerium.

NB! Seoses covid-19 viiruse kiire levikuga  saavad lapsevanemad kooli siseneda ainult klassijuhataja või ringijuhiga kokkuleppel.
Uus kord hakkab kehtima alates 14.septembrist

(Vastav kiri tuleb ka välisustele).

 

Muhu Põhikooli tegevuskava koroonaviiruse põhjustatud
COVID- 19 haiguse ennetuseks ja reageerimiseks haigusjuhtumite korral
2020/21 õppeaastal

Üldised põhimõtted

Kooli igapäevategevustest lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitse nõuetest.
Kooli sisenetakse peaustest. Iga peaukse ja söökla ukse juures on desinfitseerimisjaamad.
Vahetundides väljuvad õpilased klassidest ja klasse tuulutatakse.
Õpilased viibivad vahetundides õues või koridorides. Vahetundides on koridori aknad avatud.
Õpilased ei kogune garderoobidesse vaid püüavad kooliruumides olla hajutatult.
Tualettruume desinfitseeritakse regulaarselt koolipäeva jooksul
Info vahetus lastevanematega toimub ekooli, kooli kodulehe kaudu.
Ürituste korraldamisel koolis lähtutakse riigis kehtivatest tervisekaitsenõuetest ja
minimaliseeritakse võimaluse piires kontakte.
Pere on kohustatud kooli informeerima välisreisist ja peab järgima reisi sihtkohast lähtuvaid
tervisekaitsenõudeid.
Vajadust distantsõppeks hinnatakse juhtumipõhiselt lähtudes Terviseameti juhenditest,  riigis
kehtestatud nõuetest  ja Muhu vallavalitsuse  otsustest. Kui klassis on
haigusjuhtum, jääb distantsõppele konkreetne klass. Õppetöö toimub kehtivat tunniplaani
arvestades.

Koroonojuhtumi(te) tuvastamine koolis

KUI TÖÖTAJA HAIGESTUB:

Töövälisel ajal (mitte töökohal olles):
Töötaja peab jääma koju ja võtma ühendust perearstiga, kes langetab otsuse COVID-19 diagnoosi, testimise vajaduse ja töövõimetuslehe (TVL) osas. Töötaja COVID -19 suhtes testimise vajaduse üle otsustab perearst.
Töötaja teavitab haigestumisest/ haigestumise kahtlusest koheselt tööandjat ja õpetaja on valmis testi tulemuste selgimiseni viima oma tunde läbi veebitundidena.
Kolleegid, kes pole töötajaga sümptomaatilisel perioodil kokku puutunud, võivad jätkata
töölkäimist, kuid  peavad  jälgima 14 päeva jooksul tähelepanelikult oma tervist. Sümptomite
ilmnemisel tuleb jääda koju ja võtta ühendust oma perearstiga.
Haigestunud töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et tal ei esine
respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. Lõpliku otsuse teeb perearst. Tööandjal ei ole õigust nõuda töötaja tööle naasmiseks COVID-19 testi tulemusi.
Tööajal (töökohal olles):
Haigestunud töötaja peab koheselt koju minema. Töötaja võib tööle naasta 14 päeva möödudes tingimusel, et ta on täielikult terve  –  st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku.
Töökohal desinfitseerida ruumid, mida haigestunud töötaja kasutas.
Haigestunud töötaja peab võtma ühendust oma perearstiga. Perearst hindab COVID-19
võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel (laboratoorse testimise vajaduse üle otsustab perearst).
Töötaja teavitab tööandjat, kas COVID-19 kahtlus leidis kinnitust.
COVID-19 diagnoosi kinnitumisel selgitatakse koolis  välja inimesed, kes olid haigestunud
töötajaga sümptomaatilisel perioodil lähikontaktis*. Lähikontaktsed peavad jääma koju 14
päevaks ning jälgima hoolikalt oma tervist. Ülejäänud töötajad võivad jätkata oma igapäevast
töörutiini, kuid peaksid hoolikamalt jälgima oma tervist.
Kui haigestunud töötaja COVID-19 diagnoos ei leidnud kinnitust, võivad teised töötajad jätkata tööd, kuid kindlasti jälgima 14 päeva jooksul oma tervist.
*Lähikontakt on Terviseameti hinnangul isik, kes:
-elas samas majapidamises COVID-19 haigega;
-on olnud otseses füüsilises kontaktis COVID-19 haigega (nt kätlemine), vähemalt 15  minutit ja
vähem kui 2 meetri kaugusel;
-on olnud otseses kontaktis COVID-19 haige eritistega ilma kaitsevahendeid kasutamata (nt on peale köhinud, aevastatud, kasutanud  salvrätti paljaste kätega);
-on viibinud COVID-19 haigega ühes ruumis (sh söögiruumis, nõupidamisruumis, haigla
ooteruumis jne) vähemalt 15 minutit ja vähem kui 2 meetri kaugusel;
-viibis transpordivahendis sümptomaatilise COVID-19 haige läheduses, sh
-isikud, kes istusid samas reas ja 2 rida ees- või tagapool,
-COVID-19 haige reisikaaslased ja hooldajad.

KUI ÕPILANE HAIGESTUB KOOLIS:

Haigussümptomitega õpilane eemaldatakse tunnist, teavitatakse lapsevanemat   ja õpilane antakse üle vanemale. Vanem võtab ühendust perearstiga.  Perearst hindab COVID-19 võimalikkust sümptomite, epidemioloogilise seose või laboratoorse testimise alusel (laboratoorse testimise vajaduse üle otsustab perearst).  Vajadusel isoleeritakse õpilane vanemat ootama sots.pedagoogi ruumi.
Õpilane  võib  kooli tulla  tingimusel, et ta on  täielikult terve  –  st ei esine respiratoorseid sümptomeid ega palavikku. 

Millal pärast haigusnähtude möödumist võib inimene uuesti kooli tagasi  tulla?

Inimene on nakkusohtlik kuni 14 päeva pärast haigusnähtude avaldumist.
Inimene tunnistatakse terveks, kui tal puuduvad:
-palavik vähemalt kaks päeva,
-hingamisteede haiguse nähud (eelkõige köha ja kurguvalu) vähemalt üks päev.
Tervenemise ja ühiskonnaellu tagasipöördumise üle otsustab perearst.

Kuidas vältida koroonaviirusesse nakatumist ning mida teha kahtluse  korral?

Pese käsi sooja voolava vee ja seebiga, vajaduse korral kasuta desinfitseerimisvahendit.  Kuivata käed!
Väldi kontakti. Hoia distantsi inimestega, kes köhivad või aevastavad. Kui seisad haigusnähtudega inimese lähedal, võid ka ise haigestuda.
Ära katsu silmi, nina ja suud. Kui puudutad neid mustade kätega, siis võib viirus kanduda ka sinule edasi.
Jälgi oma tervist ja püsi kodus. Kui sul on palavik, köha ja hingamisraskused, otsi varakult abi.
Helista perearstile või perearsti nõuandeliinile 1220.
Kui sul on kerged hingamisteede haigusnähud, järgi hoolikalt tavapäraseid kätehügieeni nõudeid ning püsi kodus, kuni oled tervenenud.
Kui aevastad või köhid, siis kata oma suu ja nina ühekordse salvrätiga. Viska see kohe prügikasti ja puhasta käed. Kui  sul ei ole salvrätikut, kasuta oma varrukat (küünarvarre osa), aga mitte paljast kätt.
Kui katad oma suu ja nina, takistab see pisikute ja viiruste levimist. Kui aevastad vastu paljast kätt, siis võivad pisikud ja viirused sattuda sinu kaudu teistele inimestele ja esemetele.

Kuidas käituda, kui inimene kahtlustab, et on nakatunud?

Kui puutusid kokku mõne koroonaviirusesse nakatunuga, siis jälgi oma tervist 14 päeva jooksul.
Kui Sul tekib palavik 38°C, köha või  hingamisraskused, helista oma perearstile ja teavita teda
sellest.
Kui Sul on haigusnähud (peamiselt köha ja palavik) ja Sa kahtlustad, et oled nakatunud
koroonaviirusesse, siis helista oma perearstile.
Kui Sa ei saa perearsti kätte, siis helista perearsti nõuandetelefonile 1220.
Võid kasutada ka enese hindamiskeskkonda www.koroonatest.ee. Seal saad lihtsatele
küsimustele vastates teada, mida edasi teha.
Haiguskahtluse korral tuleb 14 päeva oma tervist jälgida.
Raskes seisundis haigestunule kutsu kiirabi telefonil 112.

Millal oleks mõistlik kanda maski?

Maski kandmisest on kasu ühiskondlikes ruumides (poed, apteegid, meditsiiniasutused,
ühistransport), kus liigub palju inimesi. See võib vähendada võimalust, et köhides või aevastades jõuab piisknakkus teiste  inimesteni. Nina ja suu katmine on sellises kohas sobiv ettevaatusabinõu.
Samuti võib maskist abi olla tervele inimesele, sest see vähendab mõnevõrra võimalust, et
läheduses köhivalt inimeselt jõuab viirus pritsmetega terve inimeseni koguses, mis põhjustab
nakatumise ja haigestumise.