Oluline

TÄHELEPANU! 12. märts mpkadmin

Info


Lp. lapsevanemad!
Palun jälgige iga päev e-kooli!  Kõik kiired teated tulevad e-kooli kaudu.

 

Alates 15.11.2021 hakkab kehtima  uus juhis sporditegevuse
korraldamiseks.

Muudatused on järgmised:

  1.      Senised piirmäärad tegevustes osalejate arvule muutuvad:
edaspidi on lubatud sistingimustes kuni 1000 ja välistingimustes kuni
2000 osalejat varasema 6000 ja 12 000 asemel. Kehtestatud piirmäära
hulka ei arvestata üritusega seotud töötajaid, esinejaid jne, vaid
publikut või osalejaid. Saavutusspordi võistluse (rahvusvahelised
võistlused, sportmängude meistriliigad, esiliigad, Eesti
meistrivõistlused ja karikavõistlused) puhul ei loeta piirarvu määra
hulka sportlasi, treenereid ja korraldajaid, sest nad täidavad tegevuse
raames oma tööülesandeid. Piirarvu määr kehtestatakse ainult
pealtvaatajatele. Liikumisharrastuse ürituste puhul ei loeta piirarvu
määra hulka korraldajaid.

  2.      Isikud, kes on nooremad kui 12 aastat ja 3 kuud, saavad osaleda
kontrollitud tegevustes ilma SARS-CoV-2 viiruse vastu vaktsineeritust,
COVID-19 haiguse läbipõdemist või SARS-CoV-2 antigeen-RTD või RT-PCR
testi negatiivset tulemust tõendamata. Muudatusega tõstetakse
vanusepiiri, millest alates vastav tõendamisnõue on kehtiv, kolme kuu
võrra. Muudatus on tingitud asjaolust, et vaktsineerimine on hetkel
võimalik alates isiku 12-aastaseks saamisest.

  NB!

  ·       Sportimine, treenimine, spordivõistlused on seega lubatud
ilma tõendita koolis käivatele lastele samamoodi nagu varem - kuni
18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks
saavad õpilased ei pea tõendit treenimisel ega võistlemisel näitama.


  ·       Spordi- ja liikumisüritustel osalevad lapsed peavad tõendit
näitama alates 12 aasta ja 3 kuu vanusest.
 

 
HM info

Infokiri: lähikontaktsete tuvastamine haridusasutustes, muudatused COVID tõendi küsimises, kiirtestimine koolides, infomaterjalid

Haridusasutustes on jätkuvalt väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid turvaliselt toimuda. Seetõttu jätkub üldhariduskoolides koolipere sõeltestimine ning valitsus on ka hiljutise korraldusega lihtsustanud haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist, mis hoiab kokku aega ja aitab hõlpsamini lähikontaktseid määratleda. Samuti võimaldatakse edaspidi ilma COVID tõendita kooliõpilastel käia klassiga õppekäikudel muuseumis või näitusel.

Valitsus lihtsustas haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist
Alates 15. novembrist saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused Terviseametilt senisest täpsema info positiivse PCR-testi tulemuse saanud lapse kohta (nimi, testi tegemise aeg, nakkusohtliku perioodi andmed), et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed. Terviseamet edastab info õpilase või lasteaialapse kohta, kes on andnud positiivse PCR testi tulemuse haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest Terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Muutus tõendamisnõude vanus
Valitsus täpsustas vanusepiiri, millest alates kehtib alaealistele tõendamisnõue neis tegevustes osalemiseks, kus on tarvis esitada COVID tõendit. Kui seni nõuti kontrollitud tegevustes vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendamist alates 12. eluaastast, siis alates 15. novembrist on see piir 12 aastat ja 3 kuud. Kuna lapsed saavad end vaktsineerida alates 12-aastaseks saamisest ning Pfizeri vaktsiiniga kulub täieliku vaktsineerituse saavutamiseks kaheksa nädalat, võimaldab muudatus lastel vaktsineerimiskuur lõpetada enne, kui tõendamisnõue neile kehtima hakkab.

Õpilased saavad klassiga muuseumis ja näitusel käia tõendita
Kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased saavad vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata lisaks huviharidusele, sportimisele, treenimisele ja täienduskoolitusele osaleda tõendita ka õppekavajärgsetel klassikülastustel muuseumides ja näitustel.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Kiirtestimine koolides
Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, on kaks nädalat toimunud üldhariduskoolides õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Täname kõiki, kes on oma panuse kiirtestimise õnnestumisse andnud! Kiirtestimine jätkub vähemalt veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Soovitame nüüd testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Kui koolijuht peab lähtudes kooli või piirkondlikust epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida kõiki koolipere liikmeid kolm korda nädalas.
Hetkel toimub testimine üldhariduskoolides, aga edaspidi hakatakse kogu koolipere testimist pakkuma ka kutseõppeasutustes. Kiirtestimise kohta leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt.

Vaktsiinide tõhustusdoosid
Soovitame haridustöötajatel kasutada võimalust teha tõhustusdoos. Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis, et kui üldjuhul soovitatakse tõhustusdoosi kuue kuu möödumisel vaktsineerimisest, siis AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul on esmase vaktsineerimiskuuri ja tõhustusdoosi vahelise intervalli lühendamine viiele kuule põhjendatud. Esmasest vaktsineerimiskuurist viie kuu möödumisel võib manustada tõhustusdoosi ka juhul, kui vaktsineerimiskuuri üks doosidest on tehtud AstraZeneca vaktsiiniga.Lisainfot leiab vaktsineeri.ee

Koondülevaated vaktsineerituse kohta ning koolikolded
Ülevaated koolikollete kohta ja õpilaste ning haridusvaldkonna vaktsineerituse andmed oleme koondanud ministeeriumi kodulehele eraldi alajaotusesse. Andmeid uuendatakse teisipäeviti.
Vaata täpsemalt

Koolipsühholoogide nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Tasuta nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Haridusvaldkonda puudutavate küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab: https://www.hm.ee/et/koroona

Kõike head soovides
Haridus- ja Teadusministeerium

 

 

NB! Muhu Põhikooli 45. juubel toimub seoses keerulise olukorraga aastal 2022

 

TULE VAKTSINEERIMA!!!!

 

Saare maakonnas on end võimalik vaktsineerida:

 

 1. Kuressaare Haiglas Kuressaare Aia 25 C-korpus, kabinet C1408 (asub haigla vanas osas, välisukse ees juhendav viit).

Eelregistreerimine tel 51982986.

Vaktsineeritakse alates 12 eluaastast. II dooside saajad saavad oma süstid kätte endiselt konverentsisaalis, seal kus said I doosid.

 

 1. Muhu Perearstikeskus vaktsineerib alates 11.augustist kolmapäeviti 8.00-16.00. Eelregistreerimine tel 45 48 963 või   e-mailil muhuarst@gmail.com.

 

 1. Erakliinik Hanvaris Kuressaare Kauba 19 võimaik vaktsineerida Covid-19 vastu 12-13.08.2021 kell 10.00-16.00.

         Valikus Pfizer ja Moderna vaktsiinid.

         Registreerimine telefonil 45 33 380!

 

 1. Kuressaare Perearstikeskus (asub Kuressaare Haigla ühes tiivas Kuressaare Aia tn 25) vaktsineerib COVID- nakkuse vastu augustis teisipäeviti ja neljapäeviti. Vaktsineerimiseks on kindlasti vajalik eelregistreerimine telefonil 4524300.

 

 1. AURIGA Apotheka apteegis kolmapäeval 17-20 ja laupäeval 11-15, eelregistreerimine www.apotheka.ee  lehel, tel 614 6000 ja kohapeal.

 

 1. Riigigümnaasiumi lahtiste uste päevadel 24.augustil kell 10.00-15.00 vaktsineerib kõiki soovijaid erakliinik Hanvar.

 

 

Täpsemat infot saab alati www.vaktsineeri.ee. Registreerida on võimalik ka www.digilugu.ee   Telefonis saab nõu küsida vajadusel perearsti infoliinil 1220 ning riigiinfo telefonil 1247

 

 

 

Lp. lapsevanemad!
Palun jälgige iga päev e-kooli!  Kõik kiired teated tulevad e-kooli kaudu.

 

Alates 15.11.2021 hakkab kehtima  uus juhis sporditegevuse
korraldamiseks.

Muudatused on järgmised:

  1.      Senised piirmäärad tegevustes osalejate arvule muutuvad:
edaspidi on lubatud sistingimustes kuni 1000 ja välistingimustes kuni
2000 osalejat varasema 6000 ja 12 000 asemel. Kehtestatud piirmäära
hulka ei arvestata üritusega seotud töötajaid, esinejaid jne, vaid
publikut või osalejaid. Saavutusspordi võistluse (rahvusvahelised
võistlused, sportmängude meistriliigad, esiliigad, Eesti
meistrivõistlused ja karikavõistlused) puhul ei loeta piirarvu määra
hulka sportlasi, treenereid ja korraldajaid, sest nad täidavad tegevuse
raames oma tööülesandeid. Piirarvu määr kehtestatakse ainult
pealtvaatajatele. Liikumisharrastuse ürituste puhul ei loeta piirarvu
määra hulka korraldajaid.

  2.      Isikud, kes on nooremad kui 12 aastat ja 3 kuud, saavad osaleda
kontrollitud tegevustes ilma SARS-CoV-2 viiruse vastu vaktsineeritust,
COVID-19 haiguse läbipõdemist või SARS-CoV-2 antigeen-RTD või RT-PCR
testi negatiivset tulemust tõendamata. Muudatusega tõstetakse
vanusepiiri, millest alates vastav tõendamisnõue on kehtiv, kolme kuu
võrra. Muudatus on tingitud asjaolust, et vaktsineerimine on hetkel
võimalik alates isiku 12-aastaseks saamisest.

  NB!

  ·       Sportimine, treenimine, spordivõistlused on seega lubatud
ilma tõendita koolis käivatele lastele samamoodi nagu varem - kuni
18-aastased (kaasa arvatud) ja 2021/2022. õppeaastal 19-aastaseks
saavad õpilased ei pea tõendit treenimisel ega võistlemisel näitama.


  ·       Spordi- ja liikumisüritustel osalevad lapsed peavad tõendit
näitama alates 12 aasta ja 3 kuu vanusest.
 

 
HM info

 

 

NB! Muhu Põhikooli 45. juubel toimub seoses keerulise olukorraga aastal 2022

 

TULE VAKTSINEERIMA!!!!

 

Saare maakonnas on end võimalik vaktsineerida:

 

 1. Kuressaare Haiglas Kuressaare Aia 25 C-korpus, kabinet C1408 (asub haigla vanas osas, välisukse ees juhendav viit).

Eelregistreerimine tel 51982986.

Vaktsineeritakse alates 12 eluaastast. II dooside saajad saavad oma süstid kätte endiselt konverentsisaalis, seal kus said I doosid.

 

 1. Muhu Perearstikeskus vaktsineerib alates 11.augustist kolmapäeviti 8.00-16.00. Eelregistreerimine tel 45 48 963 või   e-mailil muhuarst@gmail.com.

 

 1. Erakliinik Hanvaris Kuressaare Kauba 19 võimaik vaktsineerida Covid-19 vastu 12-13.08.2021 kell 10.00-16.00.

         Valikus Pfizer ja Moderna vaktsiinid.

         Registreerimine telefonil 45 33 380!

 

 1. Kuressaare Perearstikeskus (asub Kuressaare Haigla ühes tiivas Kuressaare Aia tn 25) vaktsineerib COVID- nakkuse vastu augustis teisipäeviti ja neljapäeviti. Vaktsineerimiseks on kindlasti vajalik eelregistreerimine telefonil 4524300.

 

 1. AURIGA Apotheka apteegis kolmapäeval 17-20 ja laupäeval 11-15, eelregistreerimine www.apotheka.ee  lehel, tel 614 6000 ja kohapeal.

 

 1. Riigigümnaasiumi lahtiste uste päevadel 24.augustil kell 10.00-15.00 vaktsineerib kõiki soovijaid erakliinik Hanvar.

 

 

Täpsemat infot saab alati www.vaktsineeri.ee. Registreerida on võimalik ka www.digilugu.ee   Telefonis saab nõu küsida vajadusel perearsti infoliinil 1220 ning riigiinfo telefonil 1247

 

 

 

Infokiri: lähikontaktsete tuvastamine haridusasutustes, muudatused COVID tõendi küsimises, kiirtestimine koolides, infomaterjalid

Haridusasutustes on jätkuvalt väga oluline viiruse levikut ohjata, et kontaktõpe ja õpilaste huvitegevused saaksid turvaliselt toimuda. Seetõttu jätkub üldhariduskoolides koolipere sõeltestimine ning valitsus on ka hiljutise korraldusega lihtsustanud haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist, mis hoiab kokku aega ja aitab hõlpsamini lähikontaktseid määratleda. Samuti võimaldatakse edaspidi ilma COVID tõendita kooliõpilastel käia klassiga õppekäikudel muuseumis või näitusel.

Valitsus lihtsustas haridusasutustes lähikontaktsete tuvastamist
Alates 15. novembrist saavad koolieelsed lasteasutused, üldhariduskoolid ja kutseõppeasutused Terviseametilt senisest täpsema info positiivse PCR-testi tulemuse saanud lapse kohta (nimi, testi tegemise aeg, nakkusohtliku perioodi andmed), et oleks võimalik tuvastada temaga koolis või lasteaias kokku puutunud inimesed. Terviseamet edastab info õpilase või lasteaialapse kohta, kes on andnud positiivse PCR testi tulemuse haridusasutuse juhile või tema määratud inimesele ning ka koolitervishoiuteenuse osutajale. Neile andmetele tuginedes saab haridusasutuse juht või tema määratud inimene teavitada nakatunud lapsega kokku puutunud inimestest Terviseametit, kes määrab lähikontaktsed.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Muutus tõendamisnõude vanus
Valitsus täpsustas vanusepiiri, millest alates kehtib alaealistele tõendamisnõue neis tegevustes osalemiseks, kus on tarvis esitada COVID tõendit. Kui seni nõuti kontrollitud tegevustes vaktsineerimise, läbipõdemise või negatiivse testitulemuse tõendamist alates 12. eluaastast, siis alates 15. novembrist on see piir 12 aastat ja 3 kuud. Kuna lapsed saavad end vaktsineerida alates 12-aastaseks saamisest ning Pfizeri vaktsiiniga kulub täieliku vaktsineerituse saavutamiseks kaheksa nädalat, võimaldab muudatus lastel vaktsineerimiskuur lõpetada enne, kui tõendamisnõue neile kehtima hakkab.

Õpilased saavad klassiga muuseumis ja näitusel käia tõendita
Kuni sel õppeaastal 19-aastaseks saavad õpilased saavad vaktsineeritust, läbipõdemist või negatiivset testitulemust tõendamata lisaks huviharidusele, sportimisele, treenimisele ja täienduskoolitusele osaleda tõendita ka õppekavajärgsetel klassikülastustel muuseumides ja näitustel.
Valitsuse korraldus ja seletuskiri

Kiirtestimine koolides
Selleks, et pidurdada koolikollete teket ning avastada nakatunud kiirelt, on kaks nädalat toimunud üldhariduskoolides õpilaste, õpetajate ja teiste koolitöötajate kiirtestimine. Täname kõiki, kes on oma panuse kiirtestimise õnnestumisse andnud! Kiirtestimine jätkub vähemalt veebruarini. Edaspidine testimisvajadus sõltub viiruse levikust. Soovitame nüüd testida kaks korda nädalas ja keskenduda neile, kes on vaktsineerimata või ei ole haigust viimase 6 kuu jooksul läbi põdenud. Kui koolijuht peab lähtudes kooli või piirkondlikust epidemioloogilisest olukorrast tulenevalt vajalikuks, siis võib testimist jätkata ka nii nagu seni – testida kõiki koolipere liikmeid kolm korda nädalas.
Hetkel toimub testimine üldhariduskoolides, aga edaspidi hakatakse kogu koolipere testimist pakkuma ka kutseõppeasutustes. Kiirtestimise kohta leiab lisainfot ministeeriumi kodulehelt.

Vaktsiinide tõhustusdoosid
Soovitame haridustöötajatel kasutada võimalust teha tõhustusdoos. Riiklik immunoprofülaktika ekspertkomisjon leidis, et kui üldjuhul soovitatakse tõhustusdoosi kuue kuu möödumisel vaktsineerimisest, siis AstraZeneca ja Jansseni vaktsiinide puhul on esmase vaktsineerimiskuuri ja tõhustusdoosi vahelise intervalli lühendamine viiele kuule põhjendatud. Esmasest vaktsineerimiskuurist viie kuu möödumisel võib manustada tõhustusdoosi ka juhul, kui vaktsineerimiskuuri üks doosidest on tehtud AstraZeneca vaktsiiniga.Lisainfot leiab vaktsineeri.ee

Koondülevaated vaktsineerituse kohta ning koolikolded
Ülevaated koolikollete kohta ja õpilaste ning haridusvaldkonna vaktsineerituse andmed oleme koondanud ministeeriumi kodulehele eraldi alajaotusesse. Andmeid uuendatakse teisipäeviti.
Vaata täpsemalt

Koolipsühholoogide nõuandeliin
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös on avatud tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad ning õpilased. Tasuta nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20.

Haridusvaldkonda puudutavate küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab: https://www.hm.ee/et/koroona

Kõike head soovides
Haridus- ja Teadusministeerium