Järelevalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Avaldatud 17.05.2018. Viimati muudetud 28.11.2023.