Õpilased

Muhu kooli õpilased 2022/2023 õppeaastal

Klass Lend Klassijuhataja

Õpilaste arv

1. klass 55. lend Riin Ling 14
2. klass 54. lend Karina Kütt 12
3. klass 53. lend Jana Koel

16

4. klass 52. lend Tiina Tuulmägi, Ene Vokk 13
5. klass 51. lend Marlen Kirsel 10
6. klass 50. lend Leena Peegel 17
7. klass 49. lend Tiina Saar 13
8. klass 48. lend Riina Hopp 14
9. klass 47. lend Ülle Kuusk 7
    KOKKU: 116
Avaldatud 24.05.2018. Viimati muudetud 21.09.2022.