Järelvalve

Haldusjärelevalvet õppeasutuse tegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, 50088 Tartu.

Avaldatud 17.05.2018. Viimati muudetud 22.04.2022.