Õppenõukogu

 

Õppenõukogu tegevused 2023/2024

27. sept

Õppenõukogu (14.20)

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2023/24 õa

29. nov

Õppenõukogu (14.20)

 • Esimese trimestri õppe- kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine  õpiraskuste ilmnemisel ja nende tõhususe hindamine

 • Kooli raamatukogu 2024/2025 kogude komplekteerimise kooskõlastamine

22. märts

Õppenõukogu (14.20)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • II trimestri õppe -kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine õpiraskuste ilmnemisel  ja tõhususe hindamine

10.juuni

Õppenõukogu (15.00)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • 1-8.klassi  õppetöö  lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordamine

 • Täiendavate õppetööde määramine

 • Õpilaste tunnustamine  kiituskirja , tunnustuskirjaga

 • Lapsevanemate tunnustamine  tänukirjaga

13. juuni

Õppenõukogu (12.00)

 • Eelmise õppenõukogu  otsuste täitmine

 • 9.klassi põhikooli lõpetamine

 • 9.klassi lõpetamine kiituskirjaga,  kiituskirjaga üksikus õppeaines

 • Õppenõukogu liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused (5)

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

aug

Õppenõukogu (12.00)

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

 • Õppenõukogu sekretäri ja protokollija valimine

 • Kokkuvõte 2023/24 õppeaasta õppe – ja kasvatustegevuse tulemustest, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks, hinnang õppeaasta tööle

 • Uue õppeaasta eesmärkide kinnitamine

Avaldatud 17.05.2018. Viimati muudetud 24.10.2023.