Meie koolist

Õppenõukogu

 

Õppenõukogu tegevused 2017/2018

17. okt

Õppenõukogu (15.10)

 • I veerandi õppe- kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete rakendamine õpiraskuste ilmnemisel

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2017/18 õa

20. dets

Õppenõukogu (14.20)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • II veerandi õppe- kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine  õpiraskuste ilmnemisel ja nende tõhususe hindamine

 • Kooli raamatukogu 2018/2019 kogude komplekteerimise kooskõlastamine

14. märts

Õppenõukogu (14.20)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • III veerandi õppe -kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine õpiraskuste ilmnemisel  ja tõhususe hindamine

31. mai

Õppenõukogu (15.15)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • 1-8.klassi  õppetöö  lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordamine

 • Täiendavate õppetööde määramine

 • Õpilaste tunnustamine  kiituskirja , tunnustuskirjaga

 • Lapsevanemate tunnustamine  tänukirjaga

14. juuni

Õppenõukogu

 • Eelmise õppenõukogu  otsuste täitmine

 • 9.klassi põhikooli lõpetamine

 • 9.klassi lõpetamine kiituskirjaga,  kiituskirjaga üksikus õppeaines

 • Õppenõukogu liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused (5)

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

aug

Õppenõukogu 10.00

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

 • Õppenõukogu sekretäri ja protokollija valimine

 • Kokkuvõte 2017/18 õppeaasta õppe – ja kasvatustegevuse tulemustest, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks, hinnang õppeaasta tööle

 • Uue õppeaasta eesmärkide kinnitamine